Lịch học

Lịch học tháng 11

Lớp phát âm + giao tiếp phản xạ 1 (2 tháng/ khóa)
®️Thứ 3+5 (6h đến 7h30 tối)
mã lớp ES356

HỌC PHÍ

Tháng thứ 1+2 – 3.4 triệu/khóa

Tháng thứ 3+4 – 3.2 triệu/khóa

Tháng thứ 5+6 – 3 triệu/khóa

Tháng thứ 7+8 – 2.8 triệu/khóa

Tháng thứ 9+10 – 2.6 triệu/khóa

Giảm 300k khi đăng kí 2 người – mỗi khóa kéo dài 2 tháng

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ GIẢM DẦN TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO HỌC VIÊN NÀO ĐĂNG KÍ NĂM 2020

TỔNG CÁC KHÓA

KHÓA 1 – 2 THÁNG
• 50% Chỉnh phát âm, ngữ điệu
• 50% Nghe nói phản xạ cơ bản, diễn cảnh
#Có phiên dịch song song

KHÓA 2 – 2 THÁNG
• 50% Nghe nói phản xạ bấm giây
• 50% Đứng nói bài viết trước lớp từng người + mô tả sự vật sự việc

KHÓA 3 – 2 THÁNG
• 50% Nghe nói phản xạ bằng công cụ
• 50% Giải thích vấn đề + trình bày ý kiến cá nhân

KHÓA 4 – 2 THÁNG
• 50% Nghe nói phản xạ theo ngữ cảnh
• 50% Tranh luận quan điểm + hướng dẫn sự việc

KHÓA 5 – 2 THÁNG
• 50% Nghe nói phản xạ sáng tạo
• 50% Tâm sự nghe đáp trước đám đông + chia sẻ ý tưởng theo câu hỏi.

GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY 100% TOÀN THỜI GIAN (Ko có giáo viên Việt dạy xen bất kì 1 tiết nào)

p/s
inbox vào page fb English Studio
nếu cần thêm thông tin khác.